آدرس دفتر مرکزی: یزد صفاییه میدان مادر مجتمع ماهد طبقه دوم واحد ۲۰۲
شعبه۱:تفت- جنب پمپ بنزین مالک اشتر
شعبه۲:یزد-ابتدای روستای عسکریه جنب تعویض روغنی
تلفن: 09131592256
ایمیل:
Companyfarham@gmail.com